Att aktivt bygga upp känslan av gemenskap i en arbetsgrupp har en otroligt stor påverkan på såväl enskilda medarbetare som hela organisationen. Teambuilding förbättrar inte bara individernas förmåga att arbeta i grupp, men också teamets internkommunikation och produktivitet. Med tanke på detta känns det konstigt hur ofta personalaktiviteterna ändå prioriteras (eller glöms) bort när det finns mycket att göra.

people-coffee-notes-tea.jpg

Olika typer av workshops, aktivitetsdagar och kick-offer (även spontana sådana) är fantastiska sätt att samla ihop gruppen och skapa “vi”-känslan i en organisation. När hela gruppen tas från kontoret till en ny omgivning blir det lättare att släppa hierarkierna och arbetssätten som vanligtvis gäller. Att ställa gruppen inför lite annorlunda utmaningar skapar kreativitet och tankar som oftast fortsätter att ge resultat under en lång tid framåt.

Alla företagsaktiviteter behöver verkligen inte vara storslagna julfester eller konferenser som planeras in flera månader i förväg. Ta med ditt gäng en helt vanlig eftermiddag, stick ut, gör någonting roligt tillsammans! En enkel teambuidling behöver inte heller ta mer än ett par timmar från arbetstiden.

Som Henry Ford en gång har sagt: Coming together is the beginning. Keeping together is progress. Working together is success.

Top5 anledningar till att arrangera teamaktivitet:

  1. Ökar kreativitet, motivation och teamkänsla
  2. Hjälper att hitta teamets styrkor och svagheter
  3. Förbättrar internkommunikation
  4. Boostar teamets förmåga att lösa problem tillsammans
  5. Välfungerande team ökar organisationens produktivitet

 

Lägg lite extra omtanke på dina medarbetare under 2017! På Venuu.se finner du såväl fantastiska aktiviteter för företagsgrupper som lokaler för kreativa möten.

Hitta lokaler för teamaktiviteter >>

 


Läs även: 

5 tips för en bättre workshop 

Nyckeln till att boka rätt föreläsare 

Möteslokal Stockholm | Företagsevent Stockholm