Ordet workshop skapar väldigt olika känslor hos folk. YES, nu ska vi samtala och grupparbeta! säger vissa. Ånej, nu ska vi samtala och grupparbeta… säger andra. Det är inte helt lätt att tillfredsställa alla.

Ytterligare några har erfarit att workshopen inte alls var en workshop. På konferenser är det ofta några key note speakers i ett stort rum där alla ska lyssna. Sedan går folk till mindre rum där ”workshopen” ska äga rum. Men ofta är det bara ytterligare en presentation följt av en halvt förvirrad frågestund.

Att facilitera en workshop är en konstart i sig. Den som tror att det bara är att samla folk och hoppas att något bra ska hända har grovt underskattat det jobb som krävs för att nå framgång. Men rätt gjord blir workshopen en möjlighet till insikter, samsyn och handlingsplaner.

antonilacinai.jpg

Här får du 5 nycklar med tips för varje som hjälper dig att lyckas med din workshop.

1. Lägg tid på att planera din workshop 

I. Ha ett tydligt mål för workhopen, liksom en vettig anledning att ha workshopen (=syftet).

II. Bjud in rätt folk och berätta i god tid vad målet och syftet är. På det viset kan deltagarnas undermedvetna jobba på och du får ut mer av varje deltagare.

III. Skapa en agenda och tidsbestäm alla delar. Fyll upp agendatiden till 80% så att du har marginal ifall ni hamnar på villovägar.

IV. Skapa tydliga instruktioner för varje steg. Kom ihåg att i en workshop är målet satt men resultatet skapas av gruppen. Det är din uppgift att stödja den processen.

V. Boka ordentliga ytor och så många rum du behöver. Bestäm möblering. (Tips: Biosittning är värdelöst för workshops. Öar är bättre). Ta gärna ett större rum än vad du tänkt dig. Det är alltid bättre än att behöva trängas.

2. Väl på plats, var klar med dina förberedelser minst fem minuter innan workshopen

I. Se till så att det finns fungerande utrustning (pennor, post-its, projektor, Whiteboard, blädderblock etc.) 

II. Blädderblock är snudd på oslagbart i workshops. Ha gärna många.

III. Ägna nu de närmaste minuterna åt att hälsa på deltagarna. Gärna med musik också.

IV. Gruppera deltagarna med max 6 personer runt varje bord.

3. Skapa en positiv atmosfär

I. Kör en Ice-breaker. Exempelvis låter du deltagarna runt varje bord bjuda på två sanningar och en lögn om sig själva. De andra ska gissa vilken som var vad.Inför en idé-verkstad kan du be varje grupp att komma på så många användningsområden de kan för t.ex. en tegelsten (bokstöd, mordvapen, piedestal…) Det finns en mängd andra varianter. Gör något som får igång folk.

II. Få dem att dela med sig till varandra om något den senaste veckan som fått dem på gott humör. Det skapar också ett skönt surr.

4. Kör workshopen

I. Vid vissa tillfällen vill du att varje deltagare skriver ner sina tankar/idéer enskilt. På så sätt får du med de introvertas åsikter eftersom de annars kommer i skymundan från de översociala.

II. Uppmärksamma alla. Uppmuntra och beröm deltagarna. Checka in om du märker att några har svårare att komma till tals.

III. Variera dina metoder så att det inte blir monotont och enahanda.

IV. Låt de känna att du har koll på läget. De ska inte oroa sig för att processen inte leder någonstans.

V. Låt dem redovisa vid olika delmål/milstolpar du satt upp. Det kan göras på flera sätt. Det vanligaste är att en grupp i taget berättar. Ha bara koll på tiden.

5. Avsluta med att summera och reflektera

I. I summeringen tar du eller deltagarna upp vad gruppen kommit fram till.

II. Om det har lett till aktiviteter belyser du dem extra. Vem gör vad och när?

III. Reflektera: vad var bra med workshopen? Vad kan bli bättre?

IV. Tacka alla för att de just investerat sin tid, sin hjärna och sitt hjärta.

Jag önskar dig all lycka till med din kreativa, strategiska, taktiska, teambyggande, krisberedande workshop!

 

antonilacinai2.jpg

//Antoni Lacinai

 Antoni Lacinai hjälper sina kunder att lättare nå sina mål genom en god kommunikation i olika möten. Han föreläser och utbildar, modererar och faciliterar, skriver böcker och krönikor om kommunikation. Få en mängd fler tips och tankar på www.lacinai.se.

 


Söker du lokal för din workshop?

Hitta över 900 möteslokaler på Venuu.se >> 

Läs även: 

Nyckeln till att boka rätt föreläsare

5 tips på hur man väljer rätt cateringföretag

Konferenslokal Stockholm| Festlokal Stockholm | Eventlokal Stockholm

Ta del av vårt nyhetsbrev

* obligatoriskt fält