Att lyckas med bordsplaceringen till bröllopet kan kännas som en nästintill omöjlig uppgift. Hur många gäster kommer? Hur ser borden ut? Vill ni följa svensk tradition eller gå på egen känsla? Frågorna är många och svaren är få - men inte länge till! Här delar vi med oss av våra bästa tips och knep på hur ni ska tänka för att lyckas skapa en oslagbar stämning under bröllopsmiddagen.

Grundläggande tips som hjälper er med bordsplaceringen

Innan ni fastställer vilken typ av bordsplacering ni föredrar och hur själva designen ska se ut, finns det några bra saker att ha i åtanke.

Vacker dukning med placeringskort som hjälper bröllopsgästerna att hitta sina platser

Glöm inte att det är er stora dag

En grundläggande tanke som kan vara bra att bära med sig när det kommer till att ta fram bordsplaceringen till bröllopet är att det handlar om er stora dag. Bröllopsdagen är er dag och det viktigaste är att ni känner er nöjda med placeringen av era nära och kära.

Naturligtvis är det också viktigt att era gäster känner sig bekväma, eftersom det kommer att bidra till en bättre stämning. Om ni upplever osäkerhet kring placeringen av en person kan det därför vara en bra idé att prata med personen i fråga innan bröllopet, och kolla så att han eller hon är okej med den tänkta placeringen.

Be gästerna att osa i tid

Det är i det närmaste omöjligt att fastställa en bra bordsplacering utan att veta säkert hur många och vilka gäster som kommer. För att underlätta för er själva kan ni därför ange ett relativt tidigt slutdatum i bröllopsinbjudningarna för gästerna att osa till bröllopet. På så sätt vet ni i god tid i förväg hur många och vilka som kommer vilket innebär att ni inte behöver stressa fram en bra bordsplacering i sista stund.

Ta reda på hur bröllopslokalen ser ut

En annan avgörande sak för hur den slutgiltiga bordsplaceringen kommer att se ut är hur bröllopslokalen i sig ser ut. Det gäller att skapa en bra överblick över lokalen för att till exempel ta reda på om det finns några pelare i taket som måste beaktas, var högtalarna ska placeras, var toaletterna ligger och var ett tårtbord kan få plats.

Bröllopslokalen har stor betydelse för vilken typ av bordsplacering som kan fungera bäst

Det är också viktigt att på en gång få en bra idé om vart ni som brudpar kan sitta. För att bilderna som tas på er ska bli så bra som möjligt gäller det att bakgrunden är ren och att ljuset faller på rätt sätt. Undvik därmed att placera er själva i motljus.

Valet av bord kan påverka dynamiken

När ni har fått en bra överblick över bröllopslokalen kan ni bestämma vilken typ av bord ni vill ha till middagen. Några vanligt förekommande placeringar av borden är bland annat bord formade som en hästsko eller en gaffel, avlånga bord, runda bord och runda bord i kombination med ett honnörsbord, det vill säga det bord där brudparet sitter.

Det finns för- och nackdelar med alla typer av bord. Om ni till exempel bara använder runda bord behövs inget honnörsbord eller traditionell bordsplacering. Dessutom blir det en mer intim känsla runt ett runt bord. Nackdelen är dock att borden ibland hamnar en bit ifrån varandra vilket kan påverka stämningen.

Att bara använda långbord kan istället bidra till en bättre gemenskap men samtidigt kommer ljudnivån att bli högre. Dessutom hamnar gästerna som är placerade på varsin ände långt ifrån varandra.

Ta hjälp av fina skyltar, tavlor och kartor för att presentera bordsplaceringen till bröllopet

Traditionell bordsplacering

Om ni vill följa svensk tradition finns det en hel del regler kring hur bordsplaceringen på ett bröllop ska se ut. En av de främsta reglerna bygger på att ju närmare släkt en gäst är med brudparet, desto närmare ska de placeras vid bordet.

Regler för honnörsbordet

I mitten av honnörsbordet sitter brudparet. Bruden sitter till höger om brudgummen. Till höger om henne placeras brudens far och till höger om honom brudgummens mor. Vid brudgummens vänstra sida sitter brudens mor och till vänster om henne sitter brudgummens far.

Om vigselförrättaren sitter med vid bordet placeras denne till höger om brudgummens mor om det rör sig om en manlig vigselförrättare, alternativt till höger om brudgummens far om det är en kvinnlig sådan.

I de fall när en vigselförrättare inte ska sitta med vid bordet kommer äldre nära släktingar efter bruden och brudgummens föräldrar. Enligt svensk tradition ska åldern avgöra hur nära de ska sitta brudparet. Ju äldre de är, desto bättre placering vid bordet.

Här har borden formats till en gaffel och dukats fint inför bröllopsmiddagen

Om en av brudparets föräldrar har gått bort är det vanligt att placera en äldre släkting på dennes plats istället. Bonusföräldrar eller nya partners till någon av brudparets föräldrar kan sitta i utkanten av honnörsbordet.

När det kommer till traditionsenliga bröllop för samkönade par kan bordsplaceringen istället se lite annorlunda ut. Gäller det två brudar kan ni till exempel komma överens om att båda två har sin pappa bredvid sig. Är ni två brudgummar kan ni istället välja att placera era mödrar vid er sida.

Regler för övriga bröllopsgäster

Syskon brukar vanligtvis inte placeras vid huvudbordet, även om de oftast sitter i närheten av brudparet. Traditionen säger också att gästerna ska sitta varannan dam och varannan herre och en grundregel är att bordsherren alltid har sin bordsdam till höger.

Om det finns gifta par bland bröllopsgästerna ska de enligt tradition inte placeras bredvid varandra vid bordet. Detsamma gäller sambos som bott ihop länge. Dessa par sitter istället mitt emot varandra. Förlovade par kan däremot sitta bredvid varandra. Det brukar även brudparets tärnor och marskalkar göra.

Enligt svensk tradition ska dessutom brudgummens manliga släktingar och vänner sitta tillsammans med brudens kvinnliga släktingar och vänner, och tvärtom.

Otraditionell bordsplacering

Det är inte ovanligt att den traditionella bordsplaceringen upplevs lite förlegad och alldeles för uppstyrd. Då kan det istället vara en bättre idé att satsa på en friare bordsplacering till bröllopet och gå mer på känsla, snarare än tradition.

Hoppa över honnörsbordet

Ett alternativ är att hoppa över honnörsbordet, på så sätt smälter ni som brudpar bättre in bland bröllopsgästerna. I det här fallet fungerar ett antal mindre runda bord utmärkt.

Att använda mindre runda bord skapar en trevlig känsla under bröllopsmiddagen

Samla alla äldre bröllopsgäster vid ett bord

Med en friare bordsplacering kan ni till exempel också välja att sätta alla äldre släktingar och anhöriga vid ett eget bord. Det här bordet kan med fördel placeras i nära anslutning till toaletterna eller utgången och gärna en bit ifrån högtalarna. Det här upplägget gör det lättare för de äldre att umgås och ha det trevligt på sina premisser. Om de väljer att lämna bröllopsfesten tidigare blir det dessutom inte massa tomma platser mitt i allt.

Skapa ett barnbord för de små

Det går att göra på ett liknande sätt med eventuella barn bland bröllopsgästerna. Genom att skapa ett särskilt barnbord kan ni låta de små roa sig på eget håll. Placera ut kritor, målarböcker och spel som de kan ha roligt med under tiden som de vuxna är upptagna med att äta, delta i lekar eller lyssna på tal.

Vem ska sitta bredvid vem?

För att dynamiken ska bli så bra som möjligt under bröllopsmiddagen gäller det att tänka till lite extra. Som tur är finns det lite olika knep att ta till.

Under en bröllopsmiddag är sannolikheten ganska stor att någon av gästerna hamnar bredvid en eller flera personer som personen inte känner sedan tidigare. Uppgiften blir därför att försöka placera så många som möjligt av gästerna med åtminstone en person som de känner bra sedan innan.

De som redan känner varandra kan sedan sitta bredvid andra gäster som de inte känner. En fördel är dock om de har något gemensamt eftersom det enklare kommer leda till bra samtal.

En annan sak som kan vara bra att komma ihåg är att blanda bruden och brudgummens familj och vänner. Undvik också i så stor mån som möjligt att placera två motsatser bredvid varandra. En person som är mer tillbakadragen kan lätt bli obekväm bredvid någon som är väldigt social, och tvärtom.

Anpassa bordplaceringen på ett sätt som får bröllopsgästerna att känna sig bekväma

Ett knep som kan hjälpa är att börja med att para ihop gästerna två och två eller fyra och fyra, baserat på vilka personer som ni vet fungerar bra tillsammans. När ni väl har en liten grupp som ni vet kommer bra överens, kan ni lägga till ytterligare några personer.

Här behöver ni göra en avvägning för att försäkra er om att kärngruppen inte är för nära varandra. Det kan nämligen få motsatt effekt och leda till att de andra gästerna vid bordet känner sig utanför.

Placering av toastmaster och/eller toastmadame

Placeringen av toastmaster och/eller toastmadame är viktigare än man kan tro. Samtidigt som han eller hon enkelt ska kunna få ögonkontakt med brudparet är det viktigt att denna person även har en bra överblick över gästerna och lätt kan kommunicera med serveringspersonalen.

Det är dock viktigt att inte placera toastmastern eller toastmadame alltför nära brudparet. Många gånger planerar den här personen överraskningar och andra roliga saker som bruden och brudgummen helst inte ska känna till innan det är dags.

Öppen bordsplacering

En del brudpar föredrar öppen bordsplacering på bröllopet vilket innebär att gästerna är fria att sätta sig precis var de vill. En fördel med den här typen av bordsplacering är att gästerna själva har möjlighet att välja vem eller vilka de vill sitta bredvid under middagen. Dessutom kan det bespara brudparet mycket tid och planering.

Bord fint dukat till bröllopsmiddagen med ljus, färska blommor och en nummerskylt

En nackdel är dock att det kan bli ganska rörigt och ibland finns det önskemål om att flytta en extra stol till ett bord, vilket kan ställa till det för serveringspersonalen. Många gånger tenderar personer som känner varandra sedan tidigare att sätta sig tillsammans. Bröllopsgäster som inte känner lika många på festen kan därför känna sig lite utanför.

En mellanväg att gå kan vara att brudparet bestämmer vilka personer som ska sitta vid ett visst bord, men inte exakt var. På så sätt blir det inte lika rörigt, samtidigt som gästerna fortfarande har möjlighet att bestämma vem eller vilka de vill sitta bredvid.

Förbered bordslekar, tävlingar och aktiviteter

Bröllopsmiddagen är en viktig del av bröllopsfesten då gästerna spenderar mycket tid till bords. För att hjälpa gästerna på traven och ge dem en chans att lära känna varandra bättre kan det vara en bra idé att förbereda roliga bordslekar, tävlingar och andra typer av aktiviteter. Vad sägs till exempel om ett spännande quiz om brudparet eller om de övriga bröllopsgästerna?

Bordsplaceringskort och placeringskarta

Genom att förbereda bordsplaceringskort och en placeringskarta kan ni underlätta mycket för gästerna när det väl är dags att sätta sig till bords. Det här kan göras på ett flertal olika sätt, men huvudtanken är densamma. För att göra det ännu lättare för dem att hitta rätt kan ni även numrera borden.

En fin placeringskarta som hjälper bröllopsgästerna att hitta sina bordsplaceringar

Placera ut namnkort på varje plats och gör sedan en karta eller skiss av något slag där det förtydligas vem som ska sitta vart. Placeringskorten behöver inte nödvändigtvis bara vara en lapp med gästens namn. Det kan istället handla om en fin snäcka, ett vackert blad eller varför inte en liten personlig hälsning till gästen?

Precis som med övriga bordsdekorationer till bröllopet är det bara kreativiteten som kan sätta stopp för hur placeringskorten och placeringskartan ska se ut.

Inför middagen bör placeringskartan placeras vid ingången till middagsområdet eller lokalen där bröllopsmiddagen ska hållas för att hjälpa gästerna att hitta till sina platser.

En bra idé är att göra en placeringskarta där namnen enkelt kan flyttas eftersom det underlättar mycket om någon av gästerna måste ställa in i sista minut. Den traditionella placeringskartan kan också bytas ut mot en rad andra kreativa förslag. Gästernas namn kan skrivas ned på lappar som till exempel fästs på en lina med klädnypor eller på varsin välkomstdrink. Gästernas namnlappar kan även kombineras med en liten blomma eller present. På engelska kallas det här för wedding escort cards.

Förhoppningsvis har det här inlägget hjälpt er att reda ut era frågetecken kring bordsplaceringen till ert bröllop. Det finns många saker att ha i åtanke när det kommer till att placera ut gästerna men det viktigaste är trots allt att ni gör det som känns bäst för er. Det är er stora dag och om ni är lyckliga kommer era gäster också att vara det!


Venuu är Sveriges största bokningstjänst för eventlokaler. Hos oss bokar du enkelt en unik lokal för din fest, din konferens, ditt bröllop eller andra event, alltid till bästa pris. Se hundratals lokaler på vår hemsida »

Ta del av vårt nyhetsbrev

* obligatoriskt fält