5 tips för en bättre workshop

Ordet workshop skapar väldigt olika känslor hos folk. YES, nu ska vi samtala och grupparbeta! säger vissa. Ånej, nu ska vi samtala och grupparbeta… säger andra. »